Het  Bradelier Toernooi 2021 is afgelast.


Wij zijn tot het besluit gekomen, dat wij in de huidige omstandig heden geen verantwoordelijkheid willen nemen voor een dergelijk grootschalig evenement. En in afgeslankte vorm willen we ook niet, want dan moeten we te veel mensen teleurstellen.

Volgend jaar -als alles weer genormaliseerd is-willen we graag weer samen met OC De Lier een Bradelier Toernooi organiseren.