Renovatie binnenbanen Boul-Lier


“Elk nadeel heeft z’n voordeel”, een beroemde tekst die in deze bijzondere situatie van toepassing is. Van vrijdag 13 maart t/m minimaal 1 juni is de accommodatie gesloten vanwege de Coronacrisis. Ga je bij de pakken neerzitten of pak je juist dan zaken aan, waar je normaal niet aan toekomt, anders gezegd: je kunt van de nood een deugd maken. Dat laatste dus… De binnenbanen zijn al enige tijd, door intensief gebruik, maar ook door verzakking e.d. aan groot onderhoud toe. Het is lastig daaraan te beginnen, als je vrijwel elke dag geopend bent. Nu we geconfronteerd worden met gedwongen sluiting voor ruim drie weken, doet zich de gelegenheid voor om juist dit soort zaken op te pakken. In een ingelaste bestuursvergadering op 17 maart werd unaniem besloten tot een grondige aanpak. Woensdag 18 maart werd (door vier vrijwilligers) het oude grind weg geschept en m.b.v. kruiwagens naar buiten verplaatst. En donderdag 19 maart -in alle vroegte- gaat een aannemingsbedrijf aan de slag. Eerst wordt de bodem voor zo’n 6 cm afgeschraapt en afgevoerd, dan gaat er een nieuwe ‘basisvloer’ in, die geëgaliseerd en gewalst wordt en daarop komt nieuw grind. We hopen in april de deuren weer te kunnen openen en onze leden te verrassen met fantastische nieuwe binnenbanen. Ook buiten zal het fijner spelen worden met alle extra grind van de oude binnenbanen. Bent u benieuwd geworden hoe het er straks uitziet, kom dan gerust een keer langs om het met eigen ogen te aanschouwen. Het adres: Kanaalweg 10C, te De Lier. Op de website www.boullier.nl kunt u zien wanneer we weer open gaan. Het aangekondigde recreanten toernooi van woensdag 8 april is ongetwijfeld nog te vroeg; dat wordt dus tot nader order uitgesteld.