Nieuwjaarstoernooi

Hoewel er -net als in 2018- geen nieuwjaarsreceptie plaatsvindt, waar een nieuwjaarsboodschap op zijn plaats is, heeft de voorzitter geluisterd naar de opmerkingen en voor dit jaar wel iets voorbereid. Voor aanvang van het toernooi wordt de volgende “Nieuwjaarsboodschap 2019” uitgesproken:

“Terugkijkend naar 2018 kunnen we zeggen dat we een goed jaar hebben gehad. Voor het eerst sinds jaren hebben we geen leden verloren door overlijden. Wel hebben we te kampen met een aantal opzeggingen, met name vanwege ouderdom en de daarbij komende gebreken. Alleen al om deze reden ontvingen we per 1 januari 2019 een tiental opzeggingen. Een van de grootste uitdagingen die we tegemoet gaan is de vergrijzing en de terugloop van het aantal leden. Je zou zeggen dat met het succes van het Bradelier toernooi in augustus de toekomst gewaarborgd is, maar… Een heleboel vooral jongere deelnemers vinden het leuk om 1x per jaar te spelen en misschien daarbij extra de door ons georganiseerde recreanten avonden in voor- en najaar. Ledenaanwas uit deze groep is tot nog toe minimaal. Ledenwerf- en reclame acties bleven in de achterliggende jaren vrijwel zonder enig resultaat. Laat ik toch positief eindigen: financieel staan we er goed voor. Contributie en consumptieprijzen blijven vooralsnog hetzelfde. Hoe de verhoging van de BTW zal uitwerken is nog onduidelijk, maar dit is geen reden voor aanpassing van onze prijzen. We zijn blij met al onze vrijwilligers, die hier mede aan bijdragen. Dan stel ik voor dat we nu een toost uitbrengen op een sportief, gezond en gelukkig jaar, 2019.” Hierna wordt het glas geheven, waarna het toernooi begint. Er zijn 50 deelnemers, waardoor op baan 12 triplet gespeeld wordt. Drie partijen zonder tijdlimiet, maar dat is geen bezwaar want alles verloopt zeer vlot en gesmeerd. Starttijd kwart over één, uitslag afgedrukt kwart over vier. De bar wordt gedraaid door Tiny en Willem van Leeuwen, bijgestaan door Huib van Horssen. Gerard Leunis bedient de laptop. Reeds op maandag 31 december (toen er nog slechts 35 inschrijvingen waren) moesten de oliebollen besteld worden. Omdat het aantal deelnemers naar verwachting nog wel zou toenemen, werden er 50 besteld. Laat dat nou exact overeenkomen met het aantal deelnemers. Voor iedereen wat dus… Uiteraard was er ook nog de ‘normale’ kaas en worst, dus geen honger in de tent. De prijzentafel is deze keer uitsluitend gevuld met planten, 20 in totaal, 5 voor de cracks met 3x winst, maar ook 5 voor 2x, 1x en 0x. Tweede prijswinnaar Jac van Leeuwen ging iets eerder weg, maar schonk zijn prijs aan Joke Scheffers, die strompelend de finish bereikte.

Bij gelijke punten is de score in de eerste ronde bepalend voor de uitslag. De nummers 6 t/m 8 vallen, ondanks hun niet geringe prestatie, net buiten de prijzen, in tegenstelling tot de nummers 11 t/m 13, 26 t/m 30 en 43 t/m 47, want die vallen wel in de prijzen. Het was een evenement om met plezier op terug te kijken .

Koos Wennekers.


1

Koos Wennekers

3 +36

2

Jac van Leeuwen

3 +30

3

Cora van Leeuwen

3 +30

4

Tinus van Etten

3 +19

5

Bert van de Water

3 +19

6

Huib van Horssen

3 + 18

7

Ina Vijverberg

3 + 12

8

Agnes Tersmette

3 + 12

9

Tniy/Willem van Leeuwen

2 + 15

10

Riet Kok

2 + 12