Rouwkaart Tinus van Etten

                                   Lierse Boulesclub ‘DeBoullier’  

    Opgericht:
   24 november 1992 Secretariaat: Doys v.d. Doesstraat 9
2678 TV  De  Lier. Tel.: 0174-514692
ING-bank IBAN: NL38INGB0005906733.
 Rabobank IBAN: NL13RABO3403.77.380
Website:
www.boullier.nl

               Emaill:piaburg@kabelfoon.nl  De Lier, 7 juli 2020                                                            In de nacht van 4 op 5 juli jl. is (mede) oprichter, oud-voorzitter, meervoudig clubkampioen en het allereerste erelid van de Boul-Lier,


Tinus van Etten


op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was de drijvende kracht achter de realisatie van het clubgebouw, de bouw van de accommodatie en onder meer het Bradeliertoernooi en de Tienkamp. Toch wel triest en opvallend, dat uitgerekend in het jaar van Tinus’ overlijden ‘zijn toernooien’ niet door konden gaan.


Ons medeleven gaat uit naar zijn drie dochters en verdere familie. Wij wensen hen kracht en sterkte om zonder hem verder te gaan.


Wij gaan als vereniging boegbeeld Tinus en zijn gedrevenheid ontzettend missen.

 

Er is geen avondwake. De uitvaartdienst wordt in besloten kring gehouden op vrijdag 10 juli om 10.30 uur in de parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum, Kerklaan 8, te De Lier.

 

Na de begrafenis is er ’s middags, helaas uitsluitend voor persoonlijk genodigden, gelegenheid elkaar op informele wijze te ontmoeten bij de Boul-Lier, Kanaalweg10C, te De Lier. De familie betreurt het, dat door de Corona richtlijnen niet iedereen in de gelegenheid kan worden gesteld het afscheid of de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.
Het bestuur van de Lierse Boulesclub "DE BOUL-LIER”


            


                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ail: piaburg@kabelfoon.nl           

 


De Lier, 7 juli 2020In de nacht van 4 op 5 juli jl. is (mede) oprichter, oud-voorzitter, meervoudig clubkampioen en het allereerste erelid van de Boul-Lier,


Tinus van Etten


op 84-jarige leeftijd overleden. Hij was de drijvende kracht achter de realisatie van het clubgebouw, de bouw van de accommodatie en onder meer het Bradeliertoernooi en de Tienkamp. Toch wel triest en opvallend, dat uitgerekend in het jaar van Tinus’ overlijden ‘zijn toernooien’ niet door konden gaan.


Ons medeleven gaat uit naar zijn drie dochters en verdere familie. Wij wensen hen kracht en sterkte om zonder hem verder te gaan.


Wij gaan als vereniging boegbeeld Tinus en zijn gedrevenheid ontzettend missen.

 

Er is geen avondwake. De uitvaartdienst wordt in besloten kring gehouden op vrijdag 10 juli om 10.30 uur in de parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum, Kerklaan 8, te De Lier.

 

Na de begrafenis is er ’s middags, helaas uitsluitend voor persoonlijk genodigden, gelegenheid elkaar op informele wijze te ontmoeten bij de Boul-Lier, Kanaalweg10C, te De Lier. De familie betreurt het, dat door de Corona richtlijnen niet iedereen in de gelegenheid kan worden gesteld het afscheid of de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.
Het bestuur van de Lierse Boulesclub "DE BOUL-LIER”