Jeu de Boules, alleen voor ouderen? Kom nou !! Het is een sport voor alle leeftijden.

In De Lier bestaat al vanaf 1992 een bloeiende Jeu de Bou­les-club met circa 270 leden, een aantal dat zich lijkt te stabiliseren.


Onze vereniging, LBC "DE BOUL-LIER" beschikt over een schitterende overdekte accommodatie gelegen op sport­park De Zweth, bereikbaar via de Kanaalweg.


De vereniging is gesplitst in enkele “afdelingen“ van onge­veer gelijke groot­te, met elk een eigen vaste speelavond, t.w. maandag, dinsdag en donderdag, aanvang telkens half acht.

Naast de genoemde ­avonden is er voor leden (en even­tuele introducés) gelegenheid om een balletje te gooien op woens­dag- en vrijdagmiddag (aanvang half twee) of zondag­middag (half drie).

Met name op zondag, maandag en vrijdag is nog ruimte voor nieuwe leden. Op andere openingstijden geldt dat in beperktere mate.


Er wordt een onderlinge competitie gespeeld maandelijks toptien klassement en we nemen deel aan de competitie om het Westlands Clubkampioenschap.

Zodra de weersomstandigheden dit toela­ten spelen we in de open lucht op de banen naast en achter de hal. Binnen zijn er maximaal 18 banen, buiten ongeveer twee keer zoveel.  


Wilt u weten of Jeu de Boules wel een geschikte sport voor u is, dan kunt u voor het luttele bedrag van € 1,50 per keer de sfeer komen proeven. Als u vervolgens besluit u als lid aan te melden bedraagt het inschrijf­geld € 15,-. De contributie bedraagt € 54,- per jaar. Clubkleding: collectie 2013, polo € 7,50,- en sweater € 10,-. Informatie bij Willem van Leeuwen, Oostlaan 10.

Tel.015 3808322, e-mail:leeuwind@caiway.nl


Kom gerust eens vrijblijvend langs bij 'de BOUL-LIER'. Begeleiding en spelmaterialen (waaronder uiter­aard boules) zijn in voldoende mate beschikbaar.  Desgewenst kan nadere informatie worden ingewonnen bij de hieronder vermelde contactpersonen,

 

Maandag: Willem van Leeuwen, Oostlaan 10, tel. 015-3808522, e-mail: leeuwind@caiway.nl

Donderdag: Kees Roeleveld, Anthurium 67, tel. 0174-516270, e-mail: canrveld@kabelfoon.nl

Overige dagen: Koos Wennekers, Doys vd Doesstraat 26, tel. 0174-516918,

email: jgmwen@kabelfoon.nl


Tot  ziens bij  “DE BOUL-LIER”

Clubhuis: Kanaalweg 10c,

2678LX De Lier

Telefoon: (0174) 523078  Over De Boullier